STTF utgör den svenska sektionen av den internationella organisationen OISTAT, som är en världsomspännande förening för scenografer, teatertekniker och arkitekter. Tack vare detta kan STTF hjälpa dig med dina internationella kontakter och ge dig vänner bland yrkeskamrater över hela världen. OISTAT har vartannat år kongress med seminarium, vart fjärde år äger detta rum i samband med Prag-quadriennalen. Läs mer om vårt arbete under medlemskapet

Styrelsen 2020

Johan Mansfeldt  johan@mansfeldt.se
Ordförande, kommissionär i Publikations och kommunikationskommissionen(PCC) inom OISTAT

Anna Wemmert Clausen anna.wemmert.clausen@gmail.com
Vice ordförande, Regionansvarig Väst

Anders Larsson anders.larsson@stdh.uniarts.se
Sekreterare, kommissionär i Utbildningskommissionen(EduC) inom OISTAT

Leif H Holmgren leif.h.holmgren@telia.com
Kassör, Regionansvarig Nord

Anna Ardelius  ardelius.anna@gmail.com
Ledamot, kontaktperson mot Teaterförbundets yrkesavdelning för scenografer och kostymdesigner

Benny Aver
benny.aver@aver.se
Ledamot

Maja Ehliar maja.ehliar@gmail.com
Ledamot

Ulf Nielsen  ulf.nielsen@stagevision.se
Ledamot, kommissionär i Teknikkommissionen(TC) inom OISTAT

Suppleant:

Torsten Nobling torsten.nobling@aix.se
kommissionär i Arkitekturkommissionen(AC) inom OISTAT

STTF är det nationella centret inom OISTAT – International Organization of Scenographers, Theatre Architects and Technicians. Denna organisation, som stöds av UNESCO, samlar över 40 länder i alla världsdelar under sitt paraply. STTF är mycket aktiv i OISTAT och har representanter i nästan alla OISTATs kommissioner. OISTAT-s olika kommissioner arbetar året om, men har ett huvudmöte varje år

OISTAT är en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker över hela världen som startades för ca 50 år sedan med ca 12000 medlemmar i 34 länder. Sekretariatet ligger för tillfället i Taipei i Taiwan.

Vad gör OISTAT?

  • Stimulerar utbytet av idéer och uppfinningar
  • Främjar utbyte av samarbete mellan olika kulturinstitutioner och teaterarbetare i världen.
  • Uppmuntrar till ett livslångt lärande och stöd inom alla yrkeskategorier i branschen.
  • Arbetar för att alla länders kultur skall respekteras.
  • Anordnar regelbundet designutställningar samt sammankomster för alla i branschen.
  • Arbetar med att utveckla ett nätbaserat lexikon kallad Theatre words med många av världens språk
  • Delar ut stipendier för alla i branschen.

För mera info, se http://www.oistat.org

Välkommen. Mycket nöje!