STTF utgör den svenska sektionen av den internationella organisationen OISTAT,  en världsomspännande sammanslutning av scenkonstarbetare som scenografer, teatertekniker och arkitekter. Tack vare detta kan STTF leda till internationella kontakter och ge dig vänner bland yrkeskamrater över hela världen. OISTAT har möten vanligtvis vartannat år, vart fjärde år äger detta rum i samband med Prag-quadriennalen och däremellan kongress med seminarium. Läs mer om STTFs arbete under medlemskapet

Styrelsen 2021

Johan Mansfeldt  johan@mansfeldt.se
Ordförande, kommissionär i Publikations och kommunikationskommissionen(PCC) inom OISTAT

Anna Wemmert Clausen anna.wemmert.clausen@gmail.com
Vice ordförande, Regionansvarig Väst

Anders Larsson anders.larsson@stdh.uniarts.se
Sekreterare, kommissionär i Utbildningskommissionen(EduC) inom OISTAT

Anna Ardelius  ardelius.anna@gmail.com
Ledamot, kontaktperson mot Teaterförbundets yrkesavdelning för scenografer och kostymdesigner

Benny Aver benny.aver@aver.se
Ledamot

Mats Lourenço mats@discjockey.nu
Ledamot

Victoria Wallenberg victoria.wallenberg@opera.se
Ledamot

Eline Jacobsson eline_jacobsson@hotmail.com
Ledamot

Ulf Nielsen  ulf.nielsen@stagevision.se
Ledamot, kommissionär i Teknikkommissionen(TC) inom OISTAT

Suppleant:

Torsten Nobling torsten.nobling@aix.se
kommissionär i Arkitekturkommissionen(AC) inom OISTAT

Erik Jeppson erik.jeppson@artifon.se

Maja Ehliar maja.ehliar@gmail.com

OISTAT är en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker över hela världen som startades för ca 50 år sedan med ca 12000 medlemmar i 34 länder. Sekretariatet ligger för tillfället i Taipei i Taiwan.

Vad gör OISTAT?

  • Stimulerar utbytet av idéer och uppfinningar
  • Främjar utbyte av samarbete mellan olika kulturinstitutioner och teaterarbetare i världen.
  • Uppmuntrar till ett livslångt lärande och stöd inom alla yrkeskategorier i branschen.
  • Arbetar för att alla länders kultur skall respekteras.
  • Anordnar regelbundet designutställningar samt sammankomster för alla i branschen.
  • Arbetar med att utveckla ett nätbaserat lexikon kallad Theatre words med många av världens språk
  • Delar ut stipendier för alla i branschen.

För mera info, se http://www.oistat.org

Välkommen. Mycket nöje!