Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

Seminarium om hörhjälpmedel

sttf Väst  arrangerar
Seminarie om HÖRHJÄLPMEDEL i förvandling

På marknaden finns idag ett utbud av olika system som bygger på olika överföringstekniker, och även hörapparaterna genomgår en stor teknikutveckling.

Den övervägande delen av installerade system är idag utförda som T-slingor och vi vill här lyfta för- och nackdelar med de olika typerna av system och diskutera hur vi, i våra olika yrkesroller, kan bidra till en god hörupplevelse för så många som möjligt, i så många sammanhang som möjligt, när vi nu genomgår ett teknikskifte.

STTF, tillsammans med Artifon AB och Göteborgs Stadsteater, bjuder därför in till ett seminarie Onsdag 24 januari kl. 13:00 – 17:00 på Studion, Göteborgs Stadsteater Medverkar gör HRF, tillgänglighetskonsulenter och hörselingenjör från VG-regionen, leverantörer av hörhjälpsutrustning, arkitekter, AV-konsulter, installatörer samt arrangörer, producenter och teknikanvariga inom kultur- och mötessektorn Anmälan sker via denna länk senast 18 januari:
https://forms.gle/4Wk33CNCWXVL7reWA