Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

Ny styrelse!

På årsmötet i slutet av maj så valdes en ny styrelse:

Styrelsen 2021

Johan Mansfeldt  johan@mansfeldt.se ordförande
Anna Wemmert Clausen anna.wemmert.clausen@gmail.com
Anders Larsson anders.larsson@uniarts.se
Anna Ardelius  ardelius.anna@gmail.com
Benny Aver
benny.aver@aver.se
Mats Lourenço mats@discjockey.nu
Victoria Wallenberg victoria.wallenberg@opera.se
Eline Jacobsson eline_jacobsson@hotmail.com
Ulf Nielsen  ulf.nielsen@stagevision.se

Suppleant:
Torsten Nobling torsten.nobling@aix.se
Erik Jeppson erik.jeppson@artifon.se
Maja Ehliar maja.ehliar@gmail.com