Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

Årsmöte 2023 och besök Dramaten – bakom scen 

Årets viktigaste möte för alla STTF:are! Dessutom lunch med kollegor och en möjlighet att se Dramaten backstage. 

Denna anmälan är både för på-plats-besök och den digitala möjligheten. 

Tillfället erbjuder tre delar, som kronologiskt är: lunch, årsmöte och Dramatenrundvisning. 

Självklart är det roligast om du är med på alla tre delarna. Men fungerar det ej så går det att komma direkt till årsmötet eller i värsta fall bara på Dramatenbesöket. Bjudlunch gäller de som kommer med på årsmötet på plats. 

Årsmötet går alternativt att deltaga på digitalt för att så många som möjligt ska kunna vara med. Vi hoppas också att Dramatenvisningen ska kunna erbjudas via digital-länk, men kan i dagsläget inte till 100% lova att det kommer kunna genomföras. 

Det som är tänkt att visas på Dramaten är scenerna, hur de är bestyckade och de nya installationerna på tågvinden. Även visualiseringsverktyg och de arbetsmetoder som utvecklas kring detta ska vi få höra om.

Fyll i nedan och välj på plats eller digitalt. 

Datum: Måndag 24 april 2023. 
Lunch: 11.45 (på extern restaurang) 
Årsmöte: 13.30 på Dramaten
Dramatenvisning: 15.00. Visningen kan bli en timme, eventuellt lite mer.
Hur? Anmälan genom att klicka HÄR!

DAGORDNING med möteshandlingar
för Svensk Teaterteknisk Förening

Möteshandlingar hittar du här:
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk Resultatrapport
Revisorsberättelse
Valberedningens förslag till styrelse

1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän och rösträknare.

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

7. Revisionsberättelse.

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

9. Val av styrelse och suppleanter.

10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

11. Val av valberedning.

12. Ev. Motioner. 

13. Styrelsens förslag.

14. Fastställande av årsavgift.

15. Ev. stipendieutdelning

16. Nästa årsmöte.

17. Övrigt

18. Mötets avslutande

Foto: Dramaten