Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

Årsmöte 2024 och besök bakom Göteborgs Stadsteater 

Årets viktigaste möte för alla STTF:are!
Dessutom fika med kollegor och en möjlighet att se Göteborgs Stadsteater backstage. 

Denna anmälan är både för på-plats-besök och den digitala möjligheten. 

Självklart är det roligast om du är med på alla delar. Men fungerar det ej så går det att komma direkt till årsmötet med fika för de som är på plats.

Fyll i formuläret nedan och välj på plats eller digitalt. 

Datum: Onsdag 10 april 2024. 
Årsmöte: 15-17 på Göteborgs stadsteater
15.00 Visning av stadsteatern samt fika
16.00 Årsmötesförhandlingar 2024 för 2023 års verksamhet
Hur? Anmälan genom att klicka HÄR!

DAGORDNING MED MÖTESHANDLINGAR
FÖR SVENSK TEATERTEKNISK FÖRENING

Möteshandlingar nedan:
Verksamhetsberättelse 2023
Revisorsberättelse
Valberedningens förslag till ny styrelse
Förslag om nya stadgar
Dagordningen nedan som PDF

1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän och rösträknare.

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

7. Revisionsberättelse.

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

9. Val av styrelse och suppleanter.

10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

11. Val av valberedning.

12. Ev. Motioner. 

13. Styrelsens förslag.

14. Fastställande av årsavgift.

15. Ev. stipendieutdelning

16. Nästa årsmöte.

17. Övrigt

18. Mötets avslutande