Att annonsera i proScen är ett kraftfullt sätt att nå professionella scentekniker, inköpare och tekniska chefer.

Utgivningsplan
(Obs – med reservation för ändringar)
Nr 1: Början Mars (material 20:e Feb)
Nr 2: Början Juni (material 20:e April)
Nr 3: Slutet September (material 20:e Augusti)
Nr 4: Början December (material 5:e November)

Storlekar
Helsida utfallande (297×210)
Halvsida liggande (180×130)
Halvsida Stående (88×267)
Kvartsida (88×130).

Tekniska fakta
Tidningstyp A4
Tidningsformat 210 x 297 mm
Satsyta 180 x 267 mm
Tryckförfarande: Torroffset
Rastertäthet sv/v 85 linjer/tum
4-färg 150 linjer/tum

Vi tar emot ditt annonsmaterial digitalt.
Leverera då via e-mail eller www.sprend.se till proscen@sttf.se

Att tänka på när du levererar digitalt annonsmaterial:
– Annonser ska levereras i PDF. Om det är bildoriginal från Photoshop skall vara JPG eller TIF.
– Annonser ska vara i färgläge CMYK. Bilderna skall helst ha en upplösning på 300 dpi för bästa tryckresultat.
– Skicka med typsnitt, både väskan och postscriptfilerna.
– Annonsen måste vara gjord i 100 % av det annonsutrymme som bokats.