Syftet med STTF är att tillsammans skapa, driva och utveckla ett fungerande branschnätverk av personer och arbetsplatser som är aktiva inom våra olika områden för dig och mig som är verksamma inom scenkonst-, kultur-, film- eller eventproduktion.

STTF ska arbeta för kvalificerad utbildning och fortbildning, skapa vägar till problemlösning, metodutveckling och presentera ny teknik samt befrämja forskning och säkerhetsarbete. För professionella inom scenteknik, ljus, ljud, kostym, mask, scenografi och arkitektur.

STTF är en ideell oberoende förening buren av sina medlemmar.

– STTF ordnar medlemsmöten, seminarier, regionala möten, studieresor och mässor.
– STTF ger ut medlemstidningen ProScen – av och för våra medlemmar.
– STTF är svenska delen av OISTAT, ett internationellt nätverk av teatertekniker, scenografer och teaterarkitekter.

Kom med du också!

Ett års medlemskap inklusive 4 nummer av ProScen kostar endast 450 kr.
Pensionärer och studenter betalar 150 kr.
Företagsabonnemang kostar från 1000 kr och inkluderar 2 x 4 nummer av tidningen ProScen.

Beloppet inbetalas på plusgiro 51288-9
Glöm inte att skriva avsändare (namn, adress och e-postadress)!

Eller Swisha 123-420 62 56

För medlemsfrågor kontakta ordförande Johan Mansfeldt
johan.mansfeldt@sttf.se