Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

Resultat från medlemsundersökning

Våren och sommaren 2016 har en webbenkät legat ute och när vi nu sammanställer den så ser vi några intressanta saker.

De flesta som svarade jobbar inom scen, ljus och design i någon form, därefter kom en stor grupp som arbetar med teknik och event, därefter administration, utbildning, utställningar, attribut, ljud och måleri.

63% av de som svarar är tillsvidareanställda, resten frilans.

70% av de som svarar är medlemmar och troligtvis är det samma grupp på 70% som läser tidningen Proscen…

Av de som läser tidningen Proscen så läser de flesta mer än 90% av tidningen.

74% av de som svarat är över 50 år.

74% av de som svarat har högskoleutbildning

74% av de som svarat har högskoleutbildning, 10% gymnasium och 16% grundskola som utbildning.

68,4% har över 20 års branscherfarenhet.

På frågan ”Vad tycker du att STTF är bra på?” svarar det övervägande flertalet att ”göra tidningen Proscen”, följt av ”nätverka internationellt”, därefter ”bidra i utvecklingen av branschstandarder”, ”nätverka inom Sverige”, ”anordna möten”, ”anordna föredrag, seminarier och annan utbildning”, ”tillvarata dina yrkesintressen” och ”validera tekniker”.

På frågan ”Vad tycker du att STTF ska göra mer av?” svarar det övervägande flertalet att ”nätverka inom Sverige”, ”anordna föredrag, seminarier och annan utbildning”, samt ”tillvarata dina yrkesintressen”. Övriga alternativ får lägre, men ändå ett visst antal röster, så det är inget som tyder på att vi borde sluta med något.

På frågan ”Vad tycker du att STTF ska sluta att göra?” valde bara 2 personer att svara så det är inte möjligt att göra någon analys utifrån de uppgifterna.

enkatdiagram

Add a Comment