Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

TAC Tävling i Teaterarkitektur!

OISTAT Har en tävling i teaterarkitektur vart fjärde år i samband med World Stage Design. STTFs Torsten Nobling satt med i juryn.

►Competition Theme ►Theatre as Public Space
”The aim of the competition is to challenge the conventional typology of the theatre and will be focusing on the design of a temporary theatre (or theatres) in The Public Activity Center, a disused sports stadium in Hsinchu City in Taiwan.”

 

Add a Comment