Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

Styrelsemöte i december

Några punkter:
På styrelsemötet visades uppdaterat förslag till ny hemsida

Medlemskort
Förslag att skaffa medlemskort diskuterades.
En förhoppning är att medlemmarna själva ska kunna skicka in sin information för att få sina kort.

MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, kommer att tillsätta en förstudie om säkerheten för mobila läktare.
Förstudien kommer att utföras av SP (Statens Provningsanstalt)
Arbetsgrupp tillsatt av MSB, UN kallas till en referensgrupp
Möte har ägt rum. UN bevakar fortsatt utveckling tillsammans med PLASA

Add a Comment