Vi planerar för nätverksträffar !

Vi avvaktar möjligheten att planera kontinuerligt…

Är du sugen ett seminarie eller har andra idéer? Mejla event@sttf.se !


2021