Nordiska Teaterteknikerdagarna är en möjlighet till nätverkande, kompetensutveckling och informationsdelning skapat av STTF .

En tid har nu gått sedan senaste tillfället 2008, och kanske är tiden inne för ett nytt NOTT?