Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

PQ 2015 Antigone

Pragquadrennialen för Performance Design, PQ, är den största scenografihändelsen i världen som utforskar ett brett utbud av scenografiska metoder – från scenografi och kostym till ljusdesign, ljuddesign och nya scenografiska metoder såsom platsspecifik, tillämpad scenografi, urban performance, dräkt som performance, och mycket mer.

 

Den 13: e upplagan av Prague Quadrennial för Performance Design och Space hölls 18-28 juni, 2015. STTF har återigen agerat som curator för urval av inskickade förslag till utställningen. Sverige ställer ut i Sektionen för land och region och i elevutställningen. Jag har varit en del av kuratorsteamet från Sverige.

 

Sveriges bidrag till Pragquadrennialen är i grunden ofinansierat från staten, och inför varje gång söks bidrag för att försöka få möjlighet till större urval och alternativ utan att det ska belasta den egna föreningskassan på STTF.

 

Transport och bygge av utställning skulle ske innan Quadrennialen började. Tillträde till lokalerna var den 14e juni. För att ha möjlighet att genomföra utställningen så hyrdes en lätt lastbil in för att kunna frakta ned det centrala stora ansiktet i utställningen. Det hämtades i Malmö efter Scenkonstbiennalen på Malmö Opera där då den visats och kördes till Trelleborg, därefter färja och via Tyskland ner till Prag.

Förberedelser hade gjorts med att kunna spela upp musik från föreställningen via små ljudenheter

14 -16 juni byggdes utställningen upp av mig, en assisterande tekniker och tillsammans med utställande scenograf. 2015 ställde de deltagande länderna ut i en handfull kulturbyggnader runt om i centrala Prag, och Sveriges plats lyckades bli mitt innanför huvudentrén till en avkristnad kyrka. Tidigare år hade det från start på 60-talet varit i den ärevördiga utställningslokalen Výstaviště, Praha från slutet av 1800-talet, men då den brunnit hade man tvingats flytta på sig.

 

Genom att vi kört egen lastbil genom Europa till Prag behövde vi ställa den någonstans och därför hade vi valt ett vandrarhem nere vid floden Moldau söder om centrala Prag där lastbilen kunde stå.

 

En bil var nödvändig för att kunna åka mellan byggvaruhusen efter material, vi stödde även eleverna som byggde sin utställning.

 

 

När vi monterat ihop huvudet började arbetet med att försöka skapa avgränsning mot framförallt de skulpturer som var i bakgrunden till huvudet där vi också skulle hänga fotografier.

 

Den konstnär som var Sveriges bidrag, Zofi Nilsson, fick stöd genom Konstnärsnämnden genom första utdelningen 2015, därutöver fick även två kamrater som också var med och ibland bemannade montern under utställningsperioden stöd från Konstnärsnämnden för att deltaga på PQ.

Det svenska nationella bidraget för årets Pragquadrennial var Antigone, med scenograf Zofi Nilsson

Vi ser oroshärdar runt omkring oss i världen och bland annat därför valde vi att under temat Politik till Pragquadrennialen 2015 lyfta Göteborgs stadsteaters uppsättning av Antigone tillsammans med Parapanda Theatre Lab från Dar es Salaam i Tanzania från 2011. Antigone utspelar sig under en diktatur, och människor som idag sätter sig upp mot en diktator anser vi oftast vara modiga och deras handlande rimligt. Den egna uppfattningen om vad som är rätt och fel har aldrig varit viktigare i världen av idag.

 

Centralt i scenbilden var ett stort ansikte, 4×2,5 meter. Zofi berättar: ”Det stora ansiktet är också en avgjutning av mitt eget ansikte vilket placerar mig som scenograf som subjekt i verket… Att våga ta ansvar och plats i ett politiskt samarbete med många representanter för helt skilda världsuppfattningar och med helt olika möjligheter. Ett unikt projekt med ett starkt visuellt påstående om att vara människa – i det antika Grekland, i dagens urbana Sverige och i Tanzania som tillhör en av de 10 starkaste tillväxtekonomierna i världen.”

Deltagandet på PQ 2015 möjliggjordes av följande sponsorer:

Add a Comment