Våren och sommaren 2016 har en webbenkät legat ute och när vi nu sammanställer den så ser vi några intressanta saker. De flesta som svarade jobbar inom scen,