Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

Proscen 2/3 2016 på väg

sproscen23-2016-213x300

Proscen är på tryckeriet och snart ute i stugorna!
Ur innehållet bland annat:

  • Utbildning
  • LLB
  • Baroque machinery
  • Lära genom göra
  • Theatre 2016
  • Kreativa appar

 

Add a Comment