Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

Proscen nr 4 2016 ute nu

image
Nu är senaste tidningen ute. Tar bland annat upp specialeffektsresan, olika Oistatmöten och mycket mer.

Add a Comment