Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

Ny styrelse idag!

Styrelsen har nu fått en annan sammansättning, se

STTF – Svenska delen av OISTAT

 

Add a Comment