Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

Från årsmötet: Om medlemsavgifter 2019

På STTFs årsmöte den 25 april diskuterades återigen medlemsavgifter 2019. Styrelsen föreslog årsmötet följande förändringar av föreningens medlemsavgifter för 2019.

Ordinarie medlem bibehålls till 400 kronor (oförändrat).

Pensionär och studerande bibehålls till 150 kronor (oförändrat).

Företagsmedlemsavgiften (stödmedlemsavgiften) differentieras så att företag:

  • upp till 9 anställda betalar 1000 kr,
  • upp till 99 anställda betalar 2 000 kr och
  • från 100 anställda betalar 5 000 kr.

Föreningsrabatten mellan STTF och SLF ska vara ömsesidig och höjas till 100 kronor. Ett ömsesidigt system med rabatter mellan föreningarna för exempelvis evenemang ska utvecklas mellan föreningarna.

Add a Comment