Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

Styrelsemöte 15 november

Delar av styrelsen under senaste styrelsemötet 15 november. Vi talade om mycket, bl a medlemsrekrytering och relevans för medlemmarna. Vi såg ett stort intresse för det kommande nu fulltecknade seminariet den 23 november: Transparens och reflektion tillsammans med Showtex.

Vi tror att det är rätt tänkt att fortsätta försöka ordna dessa fortbildnings- och nätverksmöjligheter. Saknar du ett ämne som vi borde utforska tillsammans? Har du kommit på något eller har erfarenheter som du vill dela med andra? Hör av dig till event@sttf.se !

Add a Comment