Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

Seminarium om Scenprojektionsutrustning

6 november Om Scenprojektionsutrustning tillsammans med BARCO, plats StDH, Stockholm
Från bildkälla till bildyta finns utmaningar för den kreative scenkonstnären. När kreativiteten skall realiseras är en säker och väl fungerande lösning viktig. Abbe Westerlundh från Barco pratar här om hur just detta kan uppnås! Anmäl dig via denna länk!

Observera att det är begränsat antal platser!

VAD: Scenprojektionsseminarium
VAR: Stockholms dramatiska högskola – StDH
Lokal Pandoras ask, Valhallavägen 189, 115 53 Stockholm
NÄR: måndag 6/11 kl 9.00 – 17.00
enligt följande:

9-10 Kaffe, croissant och mingel
10–12 ImageProcessing, what is it good for
12-13  Lunch
13-14  Barco ImagePROCessing in ”action”
14-16  Real world applications video distribution, Projectors and computers, tools for the trade
16-17  Mingel

 

Add a Comment