Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

Ny styrelse 2023

STTF utgör den svenska sektionen av OISTAT,  en världsomspännande förening av scenkonstarbetare som scenografer, teatertekniker och arkitekter. I april hade vi årsmöte och en ny styrelse valdes. Läs mer om STTFs arbete under medlemskapet

Styrelsen 2023

Johan Mansfeldt  johan@mansfeldt.se
Ordförande, kommissionär i Publikations och kommunikationskommissionen(PCC) inom OISTAT

Mats Lourenco mats@discjockey.nu
Kassör

Anders Larsson anders.larsson@stdh.uniarts.se
Sekreterare, kommissionär i Utbildningskommissionen(EduC) inom OISTAT

Göran Henning goran.henning@me.com
Vice ordförande

Erik Jeppson erik.jeppson@artifon.se
Ledamot

Ulf Nielsen  ulf.nielsen@stagevision.se
Ledamot, kommissionär i Teknikkommissionen(TC) inom OISTAT

Suppleant:

Torsten Nobling torsten.nobling@aix.se
kommissionär i Arkitekturkommissionen(AC) inom OISTAT

Maja Ehliar maja.ehliar@gmail.com

OISTAT är en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker över hela världen som startades för ca 50 år sedan med ca 12000 medlemmar i 34 länder. Sekretariatet ligger för tillfället i Taipei i Taiwan.

Vad gör OISTAT?

  • Stimulerar utbytet av idéer och uppfinningar
  • Främjar utbyte av samarbete mellan olika kulturinstitutioner och teaterarbetare i världen.
  • Uppmuntrar till ett livslångt lärande och stöd inom alla yrkeskategorier i branschen.
  • Arbetar för att alla länders kultur skall respekteras.
  • Anordnar regelbundet designutställningar samt sammankomster för alla i branschen.
  • Arbetar med att utveckla ett nätbaserat lexikon kallad Theatre words med många av världens språk
  • Delar ut stipendier för alla i branschen.

För mera info, se http://www.oistat.org

Välkommen. Mycket nöje!