Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

STTF träffar DTHG i Stockholm

DTHG står för Deutsche Theatertechnische Gesellschaft och är en systerorganisation till STTF i Tyskland med ca 1700 medlemmar.

I Tyskland finns det ca 280 större teatrar och drygt 81 miljoner invånare.

Företagsledaren Hubert Eckart ochstyrelsemedlemen Gabrielle Högg från DTHGs styrelse var besök på vårt senaste styrelsemöte i STTF.

Tanken var att presentera verksamheten och se om vi kunde hitta område att samarbeta kring.

Efter en kort presentation, såg vi direkt att deras struktur och verksamhet var väldigt snarlik vår svenska.

Den stora skillnaden mellan STTF och DTHG är att de har en betydligt större bas och ekonomi, därför har de också tre heltidsanställda som arbetar med att genomföra aktiviteter, och då blir resultatet betydligt bättre än här med STTF, som bekant är helt ideellt arbetande.

DTHG utger tidningen Buhnentechniches Rundschau BTR som kommer ut sex gånger per år och har samtidigt också fram till och med nu utvecklat och varit delansvariga för att arrangera Show Tech på Messe Berlin vartannat år.

Framöver har man valt att gå olika vägar: Show Tech kommer att hållas på Tempelhof 19 – 21 Maj 2015 utan DTHGs och Messe Berlins medverkan.

DTHG kommer i stället tillsammans med Messe Berlin att hålla Stage, Set, Scenery den 9-11 juni 2015. Innehållet kommer att fräschas upp och breddas, struktureras och profileras bättre samt med betydligt flera seminarier och workshops. En nyhet är att man även tar in industri och museums utställningar. En representant från Messe Berlin kom även på vårt möte, hon lovade oss en gratis utställningsmonter för att visa upp STTF om vi önskade, men även hjälp med att arrangera visningar av Berlins teatrar. Så nu är det bara för vår ”reseledare” Ulf Nielsen att gå i gång och planera en ny spännande resa till Berlin 2015.

Vartannat år håller man Buhne Techniches Tagung BTT som är ett event med seminarier inom teaterområdet. Detta event växlar från olika städer i Tyskland och är nästa gång 4-6 maj 2014 i Karlsruhe.

Vi bjöds in för att delta i detta möte. Personligen har jag varit med i detta event några gånger, det påminner om ett slags mini NOTT på regional nivå.

Vi hittade många beröringspunkter där vi kunde samarbeta som t.ex.

· Utbyte av information på hemsidor.

· Utbyte av artiklar, föreläsare och information mellan BTR och Proscen.

· Samarbete kring att utveckla normerna inom teaterområdet.

· Hjälp med korttids utbyte av anställda på olika arbetsplatser verkade också vara en möjlighet.

· Som tidigare nämnt även att delta gratis på våra olika nationella utställningar.

Vi bestämde även att vi gärna skulle medverka i ett projekt att söka EU medel för att utveckla verksamheterna i de olika länderna.

Ja det fanns många gemensamma nämnare. Du som läser detta får gärna föreslå ytterligare område att samarbeta på. Maila gärna flera förslag till mig

Richart Bauer

r.bauer@telia.com

Add a Comment