Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

TEATERTEKNIKER MED LJUDKOMPETENS

Regionteater Väst är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik och en av landets största producenter av dans och teater. Nu söker de en Teatertekniker. Du ingår som en resurs vid teaterns tekniska avdelning i Uddevalla där du är placerad. På tekniska avdelningen arbetas gemensamt med all på teatern förekommande teknik men i en organisation där var och en har ett utökat ansvar för sitt speciella område. I ditt fall kommer du ha ett utökat ansvar för ljudteknik.

 Sista ansökningsdag 23 februari

Läs mer på Regionteater Väst