Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

Styrelsemöte november

Sista styrelsemötet för året äger rum  29 november på AIX arkitekter i Stockholm.

 

Add a Comment